Vertrouwenspersoon

 

VC Oostermoer wil een vereniging zijn waar leden zich veilig voelen. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur) bij een calamiteit binnen de vereniging. De vereniging hanteert hierbij het “Beleidsplan Veilig Sportklimaat Volleybalvereniging VC Oostermoer” en de “algemene gedragscode“.

Met ingang van september 2022 zijn de volgende personen de vertrouwenspersonen voor VC Oostermoer:

  • Trudy Achterop
  • Michel Maris

 

Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@vcoostermoer.nl.