Vertrouwenspersoon

 

VC Oostermoer wil een vereniging zijn waar leden zich veilig voelen. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur) bij een calamiteit binnen de vereniging. De aanstelling van de vertrouwenspersonen is een aanvulling op de gedragscode die wij binnen de vereniging hanteren.

Met ingang van september 2022 zijn de volgende personen de vertrouwenspersonen voor VC Oostermoer:

  • Trudy Achterop
  • Michel Maris

 

Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@vcoostermoer.nl.