Bestuur

 

Het bestuur van VC Oostermoer bestaat uit de volgende leden:

  • Marcel Hoogland (voorzitter; intermediair namens TC)
  • Gerben Geudeker (secretaris)
  • Marie Pasman (penningmeester)
  • Herald Folkerts (wedstrijdsecretaris)
  • Lid Jeugdcommissie (roulerende aanwezigheid van lid bij bestuursvergaderingen)

 

Bij welk bestuurslid kan je het beste terecht met je vragen?

  • De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de volleybalvereniging. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de ALV.  Ook is de voorzitter aanspreekpunt voor vragen over de teamindeling. De voorzitter is rechtstreeks te benaderen via: voorzitter@vcoostermoer.nl.
  • De secretaris houdt de inkomende post bij en zorgt ervoor dat belangrijke zaken gedocumenteerd worden (bijv. de notulen van bestuursvergaderingen en de ALV). Heb je een vraag voor het bestuur? Stuur dan een e-mail naar: info@vcoostermoer.nl.
  • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën en is onder meer belast met het innen van de contributies en het opstellen van de jaarlijkse begroting. Op dit moment houdt de penningmeester ook de ledenadministratie bij en deelt zij de scheidsrechters in. Heb je een vraag over je spelerskaart? Wil je graag een adreswijziging doorgeven? Of heb je een vraag over een afschrijving of de hoogte van de contributie? Neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@vcoostermoer.nl.
  • De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de wedstrijdplanning en voor de wijzigingen die te maken hebben met de Nevobo-competitie. Contact: wedstrijdsecretaris@vcoostermoer.nl.
  • De jeugdcommissie zet zich in voor de kinderen en jongeren die bij de vereniging volleyballen. Meer informatie over de jeugdcommissie vind je op de pagina over Jeugd.