Restant competitiewedstrijden geschrapt

 

Als gevolg van de geldende corona-maatregelen tot en met 2 maart, heeft de Nevobo besloten om de resterende wedstrijden uit de kalender te halen. Wat dit betekent voor de inschrijfgelden, lees je in dit bericht.

Op 2 februari jl. heeft het kabinet de maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken verlengd tot en met in ieder geval dinsdag 2 maart. Tot die tijd mag er in ieder geval geen binnensport beoefend worden. Wat er na 2 maart wel is toegestaan, horen we volgende week dinsdag, 23 februari, tijdens de persconferentie. Maar naar verwachting spelen we op korte termijn nog geen competitiewedstrijden. 

 

Restant competitiewedstrijden geschrapt 

Eerder heeft de Nevobo al gecommuniceerd dat er op basis van de gespeelde wedstrijden dit jaar geen promotie & degradatie richting het seizoen 2021-2022 mogelijk was. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen liet de Nevobo de geplande competitiewedstrijden in eerste instantie wel op de kalender staan. Maar gezien de verlenging van de huidige maatregelen tot en met in ieder geval 2 maart, is besloten deze wedstrijden nu, voor de niveaus Topdivisie en lager, ook uit de kalender te halen.  

Guido Davio, algemeen directeur Nevobo: “Natuurlijk hopen we dat voor het einde van het seizoen teams nog wedstrijden kunnen spelen. We blijven dan ook in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) om te kijken hoe de sport verantwoord en gedifferentieerd weer open kan. Echter halen we nu deze drie tot vier wedstrijden uit de kalender, zodat we ruimte maken voor teams om zelf oefenwedstrijden te plannen. Zo kunnen ze zelf bepalen tegen wie ze zouden willen spelen, iplaats van vast te zitten in de planning die er ligt. 

 

Wat betekent dit voor de inschrijfgelden?  

Het besluit de competitiewedstrijden uit de kalender te halen, betekent ook dat we er vooralsnog vanuit gaat dat er geen (aangepaste) inschrijfgelden bij de verenigingen in rekening gebracht gaan worden. De facturatie van de 1.8 miljoen euro aan inschrijfgelden voor de tweede helft van het seizoen 2020-2021 was al naar achteren geschoven, om zodoende een beter beeld te hebben van de ontwikkelingen. Het grootste deel van de inkomsten uit deze inschrijfgelden is ter dekking van de vaste (personeels)kosten van de Nevobo. Medio april verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de verwachte bijloop vanuit de door Nevobo aangevraagde steun vanuit de NOW-regelingen en andere compensatiemogelijkheden. Op basis daarvan kan dan vooruitgekeken worden en nemen we een definitief besluit.  

Davio: “Het liefst hadden we direct een definitief besluit genomen, maar we zijn, voor het opvangen van de tekorten die zijn ontstaan doordat we geen competitie kunnen spelen, afhankelijk van de toekenning vanuit de NOW-regelingen en andere compensaties. De controles op deze aanvragen vinden in de aankomende periode plaats. Zodra we daar meer zekerheid over hebben, zullen bestuur en directie ook direct het definitieve voorstel aan de Bondsraad voorleggen. Met de restitutie over de eerste helft van het seizoen, én hopelijk het niet hoeven factureren van de inschrijfgelden over de tweede helft van het seizoen, nemen we maatregelen die zoveel mogelijk recht doen aan de situatie die is ontstaan.”  

Vorig jaar hebben we een deel van de inschrijfgelden voor de eerste helft van het seizoen 2020-2021 gerestitueerd. Aanstaande vrijdag, 19 februari, gaat naar de verwachting de regeling TASOQ4 2020 open. In die regeling kunnen verenigingen ook compensatie voor de bondsafdrachten aanvragen die in Q4 2020 wel zijn betaald