Nieuw seizoen: gewijzigde spelregels

 

Met ingang van seizoen 2019-2020 heeft de Nevobo een aantal wijzigingen in de spelregels en het reglement doorgevoerd. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen in de spelregels benoemd. Ook is een link opgenomen naar uitgebreidere documentatie over de wijzigingen en het nieuwe document met de spelregels voor het Circulatie Mini Volleybal (CMV).

Set-up

De tweede bal in de rally wordt, als deze met de vingers bovenhands gespeeld wordt én aan de eigen kant van het net blijft, soepel beoordeeld. Dit betekent dat deze bal technisch niet geheel zuiver gespeeld hoeft te worden. Dragen of vasthouden van de bal is en blijft fout. Deze regel geldt voor alle divisies en klassen.

Opstellingsfout

In de 1e divisie en lager kunnen voorspelers van het serverende team onderling geen opstellingsfout maken. Hetzelfde geldt voor de achterspelers van het team dat aan service is.

De spelers van een team staan vaak dicht bij elkaar om snel hun (blok)positie in te kunnen nemen. Om dit te doorbreken en het schermen beter te kunnen beoordelen, worden de regels voor de opstelling van het serverende team minder streng. De voorspelers van het serverende team, hoeven ten opzichte van elkaar niet in de servicevolgorde te staan. Hetzelfde geldt voor de achterspelers van het serverende team. Wel moet een voorspeler nog steeds voor zijn corresponderende achterspeler staan (de linksvoor moet bijvoorbeeld voor de linksachter staan). De voorspelers moeten nog steeds dichter bij de middenlijn staan dan de achterspelers.

Gebruik Digitaal Wedstrijdformulier

Omdat geen opstellingsfouten meer gemaakt kunnen worden zoals hierboven omschreven, is het lastiger voor de scheidsrechter om de servicevolgorde te controleren. Daarom wordt het verplicht om op alle niveaus waar ‘DWF resultaat invoeren’ wordt gebruikt, aan het begin van de set de servicevolgorde te noteren.

Speler wissels

De spelregel over de spelerwissel zoals die in de 1e divisie en lager wordt toegepast, gaat gelden voor alle jeugdklassen en niet alleen voor de hoofd- en topklasse van de jeugd. Dit betekent dat een speler meerdere keren gewisseld mag worden. Uiteraard blijft de spelregel, dat in een set maximaal 6 spelerwissels mogen plaats vinden, van kracht.

Uitgebreidere documentatie over wijzigingen

Een compleet overzicht van wijzigingen kan men vinden op de Nevobo-site. De wijzigingen in het reglement gaan onder meer over invallersbepalingen van senioren, vastspelen en horizontaal meespelen.

Nieuw document CMV spelregels

De Nevobo heeft een nieuw document opgesteld met de geldende spelregels van het Circulatie Mini Volleybal (CMV).