ALV – Jij komt toch ook?

 

Dinsdag wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VC Oostermoer gehouden. Er staan belangrijke punten op de agenda. Kom ook, geef jouw mening en stel je vragen.

Op de agenda van de ALV staan een aantal belangrijke onderwerpen. Zo gaat het bestuur een nieuw vrijwilligersbeleid presenteren. Ook zal het bestuur een toelichting geven op de huidige financiële situatie van de vereniging. Wil je weten wat voor invloed dit heeft op jouw lidmaatschap en jouw inzet binnen de vereniging? Kom dan dinsdagavond naar Sportcafé De Goorns en praat hierover mee.

 

Vrijwilligersbeleid

Er heerst op dit moment een vrijwilligerstekort binnen de vereniging. Verschillende vacatures staan open. Dit is een probleem, omdat hierdoor het draaiende houden van de vereniging en het organiseren van activiteiten in het gedrang komen. Om dit op te lossen moet en wil het bestuur een nieuw vrijwilligersbeleid doorvoeren. Dit beleid is opgesteld in lijn met de verenigingskoers 2021-2025 zoals die vorig jaar op de ALV is gepresenteerd. Op de ALV van dinsdag zal het bestuur dit nieuwe vrijwilligersbeleid toelichten. Hierover is afgelopen week al e.e.a. aan de leden toegestuurd via de e-mail. Bekijk dit van tevoren. En stel je vragen of geef je mening tijdens de ALV.

 

Financiële situatie

Het ledenaantal is afgelopen 1,5 jaar teruggelopen. Dit betekent dat de vereniging minder inkomsten heeft, want minder leden betalen contributie. De kosten zijn echter nagenoeg gelijk gebleven. Dit heeft effect op de financiële situatie van de vereniging. Tijdens de ALV licht het bestuur graag toe hoe we ervoor staan. En welke oplossingen zij zien.

 

Praktische informatie

Fysieke aanwezigheid bij de ALV is weer mogelijk. De ALV wordt gehouden in Sportcafé De Goorns in Gieten. We starten om 20.00 uur. De agenda voor de vergadering is afgelopen week, samen met de andere stukken, aan de leden rondgestuurd via de e-mail. Heb jij deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met het bestuur via info@vcoostermoer.nl.