ALV: 24 november

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van VC Oostermoer wordt op 24 november om 20.00 uur gehouden.

Fysieke aanwezigheid bij de ALV is door de coronacrisis helaas niet mogelijk. Alle leden kunnen deelnemen via een digitaal (video)platform. Welk platform dit wordt, zal het bestuur nog berichten in een aanvullende mail met vergaderinstructies.

Wil je deelnemen?

Als je wilt deelnemen aan de digitale vergadering verzoeken wij je vriendelijk je vóór 22 november a.s. op te geven via info@vcoostermoer.nl. Vervolgens ontvang je voor de vergadering een deelnamelink.

Op 10 november hebben alle leden een mail van het bestuur ontvangen. In die mail zitten als bijlagen de agenda, de notulen van de vorige ALV en de jaarverslagen van de scheidsrechters contactpersoon; de activiteitencommissie en de secretaris. Het verslag van de jeugdcommissie en de webredactie worden nog nagestuurd.