Technische Commissie

Technische Commissie

 

Contactpersonen TC

Ruald De Vries

Jorien Feldmann-Stel

 

Wat doet de TC?

 • I.s.m. het bestuur: het opstellen van een meerjaren visie ten aanzien van het gewenste en haalbare niveau van de club;
 • Het integraal samenstellen van teams, incl. het indelen van structurele meetrainers (leden die structureel (extra) meetrainen bij een ander team dan hun eigen oorspronkelijke team);
 • Het ontvangen en indelen van nieuwe / potentiële leden (het werven van nieuwe leden is uiteraard aan ons allen);
 • In samenwerking met de jeugdcommissie bekijken welke doorstroommogelijkheden er zijn voor jeugdspelers;
 • Het rekruteren en begeleiden van trainers;
 • Het monitoren van de voortgang van de teams in de competitie en daar waar wenselijk het begeleiden van tussentijdse mutaties;
 • Het peilen van wensen van spelers / speelsters, o.a. middels de jaarlijkse TC enquête (het bestuur wordt ook op de hoogte gesteld van de hoofdzaken die hieruit voortkomen);
 • Het voeren van teamgesprekken indien er iets spaak dreigt te lopen (dit doen we overigens vanwege de objectiviteit bij voorkeur met 2 personen);
 • Het opstellen van de zaalindelingen;
 • Het afleggen van verantwoording aan het bestuur, middels tussentijdse updates aangaande de gang van zaken.

Wanneer moet je ons inschakelen?

 • Als er problemen ontstaan in de bezetting en deze zijn niet of moeilijk op te lossen met invallers uit andere teams;
 • Als zich een meetrainer aandient die nieuw is of langdurig mee wil komen trainen;
 • Als er een probleem ontstaat tussen trainer en team en jullie komen daar samen niet zomaar uit;
 • Als je je niet happy voelt in het team waarin je bent ingedeeld en je wilt graag overstappen naar een ander team;
 • Als je zou willen stoppen met volleyballen. De formele opzegging dient (nog steeds ook) door de speler / speelster zelf te worden gedaan bij de ledenadministratie.

NB: Contact over teamaangelegenheden verloopt primair tussen de TC-contactpersoon (zie verder) en de aanvoerder van het betreffende team; voor individuele situaties neemt de speler zelf contact op.

Wie is TC-contactpersoon voor welk team?

 • Dames 1: Ruald de Vries
 • Dames 2: Ruald de Vries
 • Dames 3: Ruald de Vries
 • Heren 1: Jorien Feldmann-Stel
 • Heren 2: Jorien Feldmann-Stel
 • HWR: Jorien Feldmann-Stel
 • DWR1: Ruald de Vries
 • DWR2: Jorien Feldmann-Stel
 • DWR3: Jorien Feldmann-Stel
 • DWR4: Ruald de Vries
 • Recreanten: Ruald & Jorien