Huisregels/Gedragregels

Gedragscode en verantwoordelijkheden leden:

 • Iedereen dient zich te gedragen in de sporthal.
 • De coaches, trainers en ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van het kind         en dienen alert te blijven in de sporthal/kleedkamers.
 • Er wordt geen rommel achtergelaten.
 • Er dient respectvol met materialen te worden omgegaan.
 • Er dient respectvol met elkaar om te worden gegaan. Dit geldt voor spelers, coaches, trainers en ouders.
 • Vanzelfsprekend wordt geweld niet geaccepteerd.
 • VC Oostermoer pretendeert positief coachen. De coach neemt beslissingen en bemoeit zich met de spelers gedurende de wedstrijd.
 • VC Oostermoer verstrekt aan elk team een tas met shirts, die gedragen zullen worden tijdens de wedstrijden.
 • Na afloop van de wedstrijd worden de shirts verzameld en dienen ze tegelijk gewassen te worden. Elk team zorgt zelf voor een roulatie systeem.
 • VC Oostermoer verstrekt aan elk mini team een wedstrijdbal, alle teams vanaf de C-jeugd krijgen een ballentas met 5 ballen.
 • Elk team is verantwoordelijk voor de, door VC Oostermoer, verstrekte kleding en materialen. Bij vermissing zal het gehele team opdraaien voor de kosten.
 • Wanneer een team gesponsord wordt zal dit team de verstrekte materialen en/of kleding moeten dragen gedurende de gehele sponsor periode.
 • Er wordt door trainer en coaches gelet op het dragen van het juiste schoeisel en kniebescherming.
 • Lang haar dient te worden gedragen in een staart.
 • Sieraden worden afgedaan.
 • Het heeft de voorkeur om na een training of wedstrijd te douchen.

 

Gedragscode en verantwoordelijkheden ouders van jeugdleden:

 • Zijn een voorbeeld voor de jeugd in woord en gedrag.
 • Tonen discipline en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Hebben respect voor trainers, coaches en vrijwilligers die bij thuis- en uitwedstrijden betrokken zijn.
 • Accepteren de beslissingen van scheidsrechters.
 • Zijn supporters en moedigen onze club daarom altijd positief aan.
 • Vertegenwoordigen VC Oostermoer op een waardige manier.
 • Zijn verplicht mee te werken en deel te nemen aan rij- en wasschema’s.
 • Bij vervoer naar uitwedstrijden hanteert de vereniging het motto “Samen uit samen thuis”.
 • Stimuleren hun kinderen om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten.
 • Geven hun mening op de juiste plaats en tegen de juiste persoon.
 • Spreken anderen (coaches/trainers/ouders/toeschouwers) aan die zich niet aan deze regels houden.
 • Realiseren zich dat kinderen sporten voor hun eigen plezier.
 • Treden corrigerend op naar hun kinderen wanneer die zich niet aan de gedragsregels houden

 

Sanctiebeleid:

 • Wanneer een lid zich niet aan deze regels houdt of zich anderszins misdraagt, dan wordt afhankelijk van de ernst van de overtreding overleg gepleegd met het bestuur over een mogelijke sanctie.
 • VC Oostermoer heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Voor problemen kunnen jeugdleden of ouders van jeugdleden bij hem/haar terecht. Op de website van de vereniging kun je vinden, wie de vertrouwenspersoon is en hoe hij/zij bereikbaar is.