Contact

Algemeen emailadres VC Oostermoer                                      

info@vcoostermoer.nl

Vertrouwenspersoon

Gerrit Maliepaard

Secretariaat

Dreeuwing 6

9461 HV  Gieten

0592- 265969

Sportcafé De  Goorns

Asserstraat 23

9461 GB GIETEN

06-22914444

Website (aanleveren van: foto’s, berichten, mededelingen enz)

Algemeen:

Wenda Kral

webvco@gmail.com

Aanleveren voor maandag of vrijdag

Jeugd: 

Petra Rijnberg

h.rijnberg@kpnplanet.nl