Bestuur

Tanja van Zelst                                                                          Michel Maris
Voorzitter                                                                                    Secretaris
0592 – 346160                                                                            0592 – 265969

Janny Hoiting                                                                             Janroelof Witting
Penningmeester & Ledenadministratie                                      Activiteitencommissie
0592 – 262984                                                                           0598 – 468392

 

Leden van de TC en JC zullen per toerbeurt aanschuiven bij bestuursvergaderingen.